Baccarat Big Eye Road

การจดแต้มแบบบิ๊กอายโรด

 

การจดแต้มบาคาร่าแบบบิ๊กอายโรด (Big Eye Road) เรียกอีกอย่างว่า “เค้าลูกตา” ที่เรียกว่า “เค้าลูกตา” เนื่องจากสัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกแต้มมีลักษณะเป็นวงกลมเหมือนลูกตา การจดแต้มวิธีนี้ เป็นการจดแต้มที่อาศัยการแปลงค่าที่ได้จากการจดแต้มแบบบิ๊กโรด โดยใช้การเปรียบเทียบค่าของคอลัมน์ปัจจุบันกับค่าในคอลัมน์ก่อนหน้านี้ที่อยู่ติดกัน (มีตำแหน่งคอลัมน์ต่างกัน 1 คอลัมน์) โดยเริ่มต้นผู้แปลงเค้าไพ่จะต้องกำหนดจุดเริ่มต้นของบิ๊กอายโรดให้ได้เสียก่อน

ขั้นตอนการแปลงเค้าไพ่

1.      จุดเริ่มต้นของบิ๊กอายโรด คือ ตารางช่อง แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 2 (2,2)  ของบิ๊กโรด (Big Road) ถ้าตารางช่องดังกล่าวเป็นเซลล์ว่าง ไม่มีค่าใดๆ บรรจุอยู่ให้ใช้ ตารางช่อง แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 3 (1,3)  แทน

จุดเริ่มต้นของบิ๊กอายโรด

 

2.      เมื่อได้จุดเริ่มต้นของของบิ๊กอายโรดแล้วจากนั้นก็ทำการแปลงค่าต่างๆ ในบิ๊กโรดให้เป็นเครื่องหมายแถบสีของบิ๊กอายโรดโดยใช้ “กฎการแปลงเค้าไพ่” ตามที่กล่าวมาในหัวข้อก่อนหน้านี้

3.      ผลเสมอจะไม่นำมาคิดในการแปลงค่าของแบบบิ๊กอายโรด ผู้เขียนจึงขอแนะนำว่า เวลาจดแต้มในบิ๊กโรดให้ใช้แบบไม่ลงผลเสมอในเซลล์ใหม่

4.      เครื่องหมายสีแดงและน้ำเงินในบิ๊กอายโรด ไม่ได้หมายถึงแบงค์เกอร์หรือเพลเยอร์แต่อย่างใด โดยเครื่องหมายสีแดงในบิ๊กอายโรดจะหมายถึงการชนะติดต่อกันซ้ำกับวงจรไพ่เดิมที่ออกไปแล้วในคอลัมน์ก่อนหน้านี้ และเครื่องหมายสีน้ำเงินจะหมายถึงไพ่ที่ออกไม่มีซ้ำกับวงจรไพ่เดิมที่ออกไปแล้วในคอลัมน์ก่อนหน้านี้เลย

ตัวอย่าง การแปลงแต้มจากบิ๊กโรดเป็นบิ๊กอายโรด >>> ผู้อ่านควรเปิดดูหัวข้อ การแปลงเค้าไพประกอบจะทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

แผนผังการแปลงเค้าไพ่

ขั้นตอนการลงแต้ม

1.      น้ำเงินหมายเลข 1 และแดงหมายเลข 2 ยังไม่ต้องลงแต้มใดๆ เพราะยังไม่ถึงเซลล์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของบิ๊กอายโรด

2.      แดงหมายเลข 3 อยู่ในช่องซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบิ๊กอายโรด พิจารณาตามกฎการแปลงเค้าไพ่ข้อ 1 (1.2) พบว่าแดงหมายเลข 3 อยู่ในตำแหน่งเซลล์แรกที่มีความสูงมากกว่าคอลัมน์ที่นำไปเปรียบเทียบ (คอลัมน์ที่ 1) ได้แต้มในบิ๊กอายโรดคือสีน้ำเงิน

3.      น้ำเงินหมายเลข 4 อยู่ในแถวที่ 1 พิจารณาโดยใช้กฎการแปลงเค้าไพ่ข้อ 2 (2.1.2) พบว่าความสูงของคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน (คอลัมน์ที่ 2) กับคอลัมน์ที่นำไปเปรียบเทียบ (คอลัมน์ที่ 1) สูงไม่เท่ากัน ได้แต้มในบิ๊กอายโรดคือสีน้ำเงิน

4.      น้ำเงินหมายเลข 5 พิจารณาโดยใช้กฎการแปลงเค้าไพ่ข้อ 1 (1.1) พบว่าน้ำเงินหมายเลข 5 อยู่ในตำแหน่งที่มีความสูงเท่ากับคอลัมน์ที่นำไปเปรียบเทียบ (คอลัมน์ที่ 2) ได้แต้มในบิ๊กอายโรดคือสีแดง

5.      แดงหมายเลข 6 อยู่ในแถวที่ 1 พิจารณาโดยใช้กฎการแปลงเค้าไพ่ข้อ 2 (2.1.1) พบว่าความสูงของคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน (คอลัมน์ที่ 3) กับคอลัมน์ที่นำไปเปรียบเทียบ (คอลัมน์ที่ 2) สูงเท่ากัน ได้แต้มในบิ๊กอายโรดคือสีแดง

6.      น้ำเงินหมายเลข 7 พิจารณาโดยใช้กฎการการแปลงเค้าไพ่ข้อ 2 (2.1.2) พบว่าความสูงของคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน (คอลัมน์ที่ 4) กับคอลัมน์ที่นำไปเปรียบเทียบ (คอลัมน์ที่ 3) สูงไม่เท่ากัน ได้แต้มในบิ๊กอายโรดคือสีน้ำเงิน

7.      น้ำเงินหมายเลข 8 พิจารณาตามกฎการแปลงเค้าไพ่ข้อ 1 (1.2) พบว่าน้ำเงินหมายเลข 8 อยู่ในตำแหน่งเซลล์แรกที่มีความสูงมากกว่าคอลัมน์ที่นำไปเปรียบเทียบ (คอลัมน์ที่ 4) ได้แต้มในบิ๊กอายโรดคือสีน้ำเงิน

8.      น้ำเงินหมายเลข 9 พิจารณาตามกฎการแปลงเค้าไพ่ข้อ 1 (1.3) พบว่าน้ำเงินหมายเลข 9 อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าคอลัมน์ที่นำไปเปรียบเทียบ (คอลัมน์ที่ 4) ได้แต้มในบิ๊กอายโรดคือสีแดง

9.      ส่วนการพิจารณาค่าอื่นๆ ที่เหลือ ก็ใช้หลักการเดียวกัน ผู้เขียนแนะนำให้ใช้ “แผนผังการแปลงเค้าไพ่” ช่วยจะทำให้แปลงค่าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในกรณีของบิ๊กอายโรดระยะห่างระหว่างคอลัมน์ปัจจุบันกับคอลัมน์ที่ต้องการเปรียบเทียบใน “แผนผังการแปลงเค้าไพ่” จะมีตำแหน่งต่างกัน 1 คอลัมน์ ที่เหลือก็เพียงลงค่าต่างๆ ตามเครื่องหมายที่ระบุไว้ใน  “แผนผังการแปลงเค้าไพ่”  ซึ่งเมื่อแปลงค่าทั้งหมดจนแล้วเสร็จ จะได้เค้าไพ่ใหม่ของบิ๊กอายโรด ดังภาพข้างล่าง

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายห้ามนำบทความ รูปภาพ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์เซียนคาสิโนไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copy Right © 2012 ZeanPanan.Com  All Right Reserved