การแปลงเค้าไพ่

Baccarat Scorecard

 

 

 

แนวคิดในการแปลงเค้าไพ่

            การแปลงเค้าไพ่ เรียกอีกอย่างว่า “การแปลงแต้มบาคาร่า” หมายถึง การเปลี่ยนแต้มบาคาร่าจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่ว่าเกมไพ่บาคาร่าจะมีลักษณะการออกผลไพ่เป็นวงจรเดิมซ้ำกันหลายๆ ครั้ง ไพ่ที่เคยออกไปแล้วเมื่อมีการเปิดไพ่ต่อไปอีกเรื่อยๆ ไพ่ดังกล่าวจะวนกลับมาออกเหมือนเดิมอีกครั้ง ซึ่งในการแปลงเค้าไพ่จะสนใจที่จำนวนครั้งที่ไพ่ออกชนะติดต่อกัน หากไพ่ที่ออกมีการชนะติดต่อกันหลายๆ ครั้ง ในอนาคตไพ่จะวนกลับมาและออกผลแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง การชนะติดต่อกันหลายๆ ครั้ง ภาษาบาคาร่าเรียกสั้นๆ ว่า “มังกร” ซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายจากสกอร์บอร์ดของบิ๊กโรด (Big Road) หากค่าในคอลัมน์ใดๆ มีความสูงเท่ากัน แสดงว่าวงจรไพ่วนกลับมาที่เดิม ในการแปลงเค้าไพ่เราจะสนใจเฉพาะการออกผลชนะติดต่อกัน โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นฝ่ายแบงค์เกอร์หรือฝ่ายเพลเยอร์ ทุกค่าที่อยู่ในคอลัมน์ที่นำมาพิจารณาจะมองเป็นค่าเดียวกันทั้งหมด (ผมเขียนแทนด้วยจุดสีดำ) ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถเขียนเป็นกฎการแปลงเค้าไพ่ได้ดังนี้

 

กฎการแปลงเค้าไพ่

1.      สำหรับค่าใดๆ ที่ไม่ใช่ค่าในแถวที่ 1

1.1  ถ้าค่าที่พิจารณาอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าหรือเท่ากับความสูงของคอลัมน์ที่นำไปเปรียบเทียบให้ใส่เครื่องหมายสีแดง

1.2  ถ้าค่าที่พิจารณาเป็นค่าแรกที่มีตำแหน่งอยู่สูงกว่าคอลัมน์ที่นำไปเปรียบเทียบ ให้ใส่เครื่องหมายสีน้ำเงิน

1.3  ค่าอื่น ๆ ที่มีตำแหน่งอยู่สูงกว่าคอลัมน์ที่นำไปเปรียบเทียบและไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎข้อ 1.2 ให้ใส่เครื่องหมายสีแดง

2.      กรณีค่าที่พิจารณาอยู่ในแถวที่ 1 ของบิ๊กโรด

      เนื่องจากแถวที่ 1 ของบิ๊กโรด เป็นค่าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงผลชนะจากฝ่ายหนึ่งชนะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งชนะ (จากแดงเปลี่ยนเป็นน้ำเงินหรือจากน้ำเงินเปลี่ยนเป็นแดง) จึงมีกฎการแปล่งเค้าไพ่ที่แตกต่างออกไป ดังนี้

2.1  ถ้าค่าที่พิจารณาเป็นค่าในแถวที่ 1 ให้นำคอลัมน์ก่อนหน้านี้ที่อยู่ติดกันกับค่าดังกล่าวไปเปรียบเทียบความสูงกับคอลัมน์ที่ต้องการเปรียบเทียบ

2.1.1        ถ้าความสูงของคอลัมน์ทั้งสองเท่ากัน ให้ใส่เครื่องหมายสีแดง

2.1.2        ถ้าความสูงของคอลัมน์ทั้งสองไม่เท่ากัน ให้ใส่เครื่องหมายสีน้ำเงิน

จากกฎการแปลงเค้าไพ่เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ เราสามารถเขียนเป็นแผนผังการแปลงเค้าไพ่ได้ ดังนี้

แผนผังการแปลงเค้าไพ่

 

            จากหลักการดังกล่าวทำให้เราสามารถนำค่าที่อยู่ในคอลัมน์ต่างๆ ของบิ๊กโรดมาแปลงค่าเป็นเค้าไพ่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำนายผลไพ่ในอนาคต (บางครั้งก็ทำนายได้อย่างแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อ) ซึ่งในปัจจุบันนี้การแปลงเค้าไพ่ด้วยหลักการดังกล่าวที่นิยมใช้จะมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ บิ๊กอายโรด (Big Eye Road)  สมอลล์โรด (Small Road) และค็อกโรชโรด (Cockroach Road) ซึ่งเขียนเป็นแนวคิดในการแปลงเค้าไพ่ได้ดังแผ่นภาพ

แนวคิดในการแปลงเค้าไพ่จากบิ๊กโรดเป็นบิ๊กอายโรด สมอลล์โรด และค็อกโรชโรด

อธิบายแผ่นภาพ

1.      จุดสีดำหมายถึงค่าต่างๆ ที่ถูกบันทึกในบิ๊กโรดจะเป็นแบงค์เกอร์หรือเพลเยอร์ก็ได้

2.      รูปบนสุด บิ๊กอายโรด - ไพ่ที่อยู่ในคอลัมน์หมายเลข 1 เป็นไพ่ที่วนกลับมาเข้าวงจรเดิมจึงชนะติดต่อกัน 3 ครั้ง เหมือนไพ่ที่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้

3.      รูปกลาง สมอลล์โรด - ไพ่ที่อยู่ในคอลัมน์หมายเลข 1 และ คอลัมน์หมายเลข 2 เป็นไพ่ที่วนกลับมาเข้าวงจรเดิมจึงชนะติดต่อกัน 4 ครั้ง และชนะติดต่อกัน 2 ครั้ง เหมือนไพ่ที่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้ ตามลำดับ

4.      รูปล่างสุด ค๊อกโรชโรด - ไพ่ที่อยู่ในคอลัมน์หมายเลข 1 คอลัมน์หมายเลข 2 และคอลัมน์หมายเลข 3 เป็นไพ่ที่วนกลับมาเข้าวงจรเดิมจึงชนะติดต่อกัน 2 ครั้ง 3 ครั้ง และ 4 ครั้ง เหมือนไพ่ที่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้ ตามลำดับ

5.      ถ้านำค่าต่างๆ ในแผ่นภาพไปแปลงเค้าไพ่ตามรูปแบบเค้าไพ่ที่เขียนกำกับด้านซ้ายมือ เค้าไพ่ใหม่ที่ได้จะเป็นเครื่องหมายสีแดงเรียงต่อกันยาว ๆ ทั้งหมด แสดงว่าวงจรไพ่เป็นไปตามอุดมคติ กล่าวคือ ไพ่ที่ออกในคอลัมน์ปัจจุบันเป็นวงจรไพ่ที่ออกซ้ำกับไพ่ที่ออกไปแล้วในคอลัมน์ก่อนหน้านี้ที่เรานำมาเปรียบเทียบ

 

การแปลงเค้าไพ่จากบิ๊กโรด (Big Road) เป็นบิ๊กอายโรด (Big Eye Road)  สมอลล์โรด (Small Road) และค็อกโรชโรด (Cockroach Road)

1.      บิ๊กอายโรด (Big Eye Road)

2.      สมอลล์โรด (Small Road)

3.      ค็อกโรชโรด (Cockroach Road)

 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายห้ามนำบทความ รูปภาพ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์เซียนคาสิโนไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copy Right © 2012 ZeanPanan.Com  All Right Reserved